در بحبوحه همه‌گیری کوید ۱۹، نحوه خرید از شرکت ها یا فروش به آن ها بسیار متفاوت‌تر از گذشته به نظرمی رسد.شاید این تغییر دائمی باشد.

به‌منظور درک بهتر چگونگی تغییر چشم‌انداز معامله بین کسب‌وکارها ، ما نظرسنجی جامعی بر مبنای تصمیم سازان میان کسب‌وکارها انجام دادیم. در این نظر سنجی معلوم شد چه تغییراتی در حوزه ی میان کسب و کارها تغییر کرده است.

مثلا مشتریان به نسبت قبل از شیوع کوید ۱۹خواستار ابزار های دیجیتال خود خدمتی هستند. دور کاری به رویه ی معمول تبدیل شده است حدود ۶۵٪ تصمیم سازان کسب و کارمی گویند مدل راه دور به اندازه یا بیشتر از آنچه پیش ازهمه گیری انجام می دادند ، موثر است.

با این حال چشم انداز شرایط نرمال پس کوید ۱۹ به نظر روشن می رسد، همه گیری کرونا به رویه های پیشین در حوزه خرید و فروش دیجیتال سرعت بخشید و شرکت ها به سرعت توانستند با استفاده از ابزارهای دیجیتال خود را با تغییرات وفق دهند. 

 

 

 

8003

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه):      rmcg.ir/8003