برنامه‌ریزی: اهدافتان را شناسایی کرده و در راستای پیشبرد آن اقدامات لازم را انجام دهید.

سازمان‌دهی: مسئولیت‌ها را به کارکنان بامهارت های مشخص و موردنیاز برای تکمیل کار بسپارید.

استخدام: افراد مناسب را در جایگاه مناسب استخدام کنید تا به دستیابی اهداف سازمان کمک کنید.

هماهنگ کردن: هماهنگ‌سازی شامل نظارت، ارتباط و هدایت از سوی مدیریت می‌شود.

کنترل کردن: کارایی کارکنان را رصد کرده و با اهداف سازمان مقایسه کنید، آنگاه اقدامات اصلاحی موردنیاز را انجام دهید

 

 

 

99714.jpg

 

 

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه): rmcg.ir/8001