انگیزه مدیران: شخصیت مدیران شما تصمیمات تجاری‌تان را شکل می‌دهد، درک شیوه‌ی تفکر تیم کاری تان به برنامه‌ریزی منتهی می‌شود.

چه چیزی ارائه می‌دهید: درگیر گردن مشتریان، دید عمیقی نسبت به تصمیمات خرید و وفاداری آن‌ها به شما می‌دهد.

سود و افراد: تمرکز صرف بر روی سوددهی نیروی کار شمارا منحرف ورشدتان را محدود می‌کند.

اهداف کوتاه‌مدت: جریان نقدینگی نکته کلیدی است و تعهد به رشد در درازمدت مستلزم بنیان‌گذاری محکم است.

استراتژی تجاری: هنگامی‌که بفهمید می‌خواهید چه چیزی را ارائه دهید، آنگاه می‌توانید استراتژی موفقی بسازید.

اهداف رهبر تجاری: رهبران شرکت می‌توانند به شرکت فرم دهند، درک مفهموم رهبری به شکل‌دهی آنچه می‌توان انجام دادن منجر می‌شود.

شناسایی بازار: بدانید به چه کسی خدمت می‌کنید تا استراتژی خود را با دقت طراحی کنید.

فرهنگ‌سازی: ایجاد فرهنگ حمایتی تضمین می‌کند که تیم‌های گسترده‌تر شما از دید تجاری‌تان پشتیبانی کنند.

موازین اخلاقی: مشتریان بیشتر درگیر عمل‌گرایی و اصول شما می‌شوند.

دیدگاه درازمدت: اکثر کسب‌وکار‌ها دور نمای بلندمدت خود را اوضاع جهان تنظیم می‌کنند.

 

 

8002 1

 

 

 

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه):  rmcg.ir/2006