ایجاد اثربخشی در تیم های کاری

کد مطلب: 4015

یکی از چالش های مدیریت منابع انسانی به ویژه در زمینه کار تیمی، اثربخش ساختن تیم هاست که در عمل کار آسانی نیست زیرا باید با دقت از تیم ها مراقبت کرد تا رسالت خود را تحقق بخشند. در این مطلب قصد داریم  پیشنهادهایی را در زمینه اثربخش سازی تیم های کاری ارائه دهیم:

 

1. تنوع بخشی عضویت:
هنگامی تیم ها بیشترین اثربخشی را دارند که اعضای آن تنوعی از مهارت ها و تجربیات گوناگون را برای کارِ در دست انجام، داشته باشند البته چنانچه تیم از افرادی از فرهنگ ها و ملیت های متفاوت تشکیل شده باشد، گاهی با چالشهای منحصر به فرد مواجه خواهد شد.

2. اندازه کوچک تیم:
هنگامی که تیمها بیش از اندازه بزرگ شوند ایجاد هماهنگی دشوار می شود و در صورتی که اندازه تیم بیش از حد کوچک باشد افراد از کار کلافه می شوند. معمولا تعداد ده تا دوازده عضو مطلوب است.

3. انتخاب اعضای مناسب:
برخی از افراد از کار تیمی لذت می برند و برخی دیگر ترجیح می دهند به صورت فردی کار کنند. از این رو، نمی توان با مجبور ساختن افراد انزواطلب به کار تیمی، صورت مسئله را پاک کرد. به همین ترتیب انتخاب اعضای تیم بر اساس مهارت ها (مهارت های بالقوه) حائز اهمیت است؛ زیرا
موفقیت تیم در گرو همکاری نزدیک اعضا در بسیاری از کارهاست و داشتن مهارت های مکمل توسط اعضای تیم ضروری است.

4. آموزش: 
برای اینکه تیم بتواند به صورت اثربخش و وظایف خود را به انجام رساند، برای هر عضو ضروری است جنبه های کلیدی زمینه های تخصصی سایر اعضای گروه را فرا گیرد. به علاوه هر عضو باید در زمینه مهارت های میان فردی برای همراهی با دیگران خوب آموزش ببیند.

5. تبیین اهداف:
چنانچه رسالت تیم به درستی تعریف شده و اهداف تیم به صورت روشن و شفاف تبیین شده باشد، اعضای تیم جهت گیری مشخصی خواهند داشت.

6. مرتبط ساختن پاداش های فردی به عملکرد تیم:
اعضای تیم به همان اندازه که به خاطر موفقیت تیم پاداش دریافت می دارند برای کسب موفقیت تیم تعهد نشان خواهند داد. بنابراین بخشی از پاداش باید برای سهم فرد در موفق تیم باشد.

7. شاخص های مناسب:
هنگامی تیم به بهترین وجه کارش را انجام می دهد که اعضای آن شاخص های عملکرد تیم را تعریف کرده باشند.  برای مثال یک تیم تولیدی به جای سنجش سود آوری که شاخص سنتی موفقیت است می تواند از شاخص هایی استفاده کند که ارزش تشخیصی داشته باشند نظير متوسط زمان صرف شده برای ارائه هر خدمت یا تعداد خدماتی که ارائه آنها با تأخیر مواجه شده است. آگاهی اعضای تیم از این شاخص ها موجب تلاش بیشترشان برای تحقق آنها می گردد.

ادامه این مطلب را اینجا بخوانید

 

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه): rmcg.ir/4015