كارت امتياز متوازن چيست؟

كارت امتياز متوازن (BSC) يك مقياس اندازه‌گیری کار آیی مديريت استراتژي است كه به‌منظور شناسايي و بهبود عملیات مختلف درون‌سازمانی و نتايج بيروني آن‌ها استفاده می‌شود. اندازه‌گیری و ارائه بازخورد به شرکت از دیگر موارد استفاده از کارت امتیاز متوازن است. جمع‌آوری داده‌ها، بحث ارائه کمی نتایج بسیار مهم است، چراکه مدیران و مدیران اجرایی می‌خواهند اطلاعات را جمع‌آوری و آن‌ها را تفسیر کنند تا تصمیمات بهتری برای سازمانشان بگیرند.

مفهوم کارت امتیاز متوازن

برای نخستین بار هاروارد بیزنس ریویو در سال ۱۹۹۲ مقاله‌ای تحت عنوان «کارت امتیاز متوازن- اقداماتی که منجر به عملکرد می‌شود» به قلم دکتر رابرت کاپالان-حسابدار آکادمیک- و دیوید نورتون- مدیر اجرایی کسب‌وکار و نظریه‌پرداز- منتشر کرد. کاپلان و نورتون هر دو مقیاس‌های قدیمی درمورد کارایی را با یکدیگر ادغام کردند و یک ساختار اطلاعاتی غیرمالی پدید آوردند. مدل کارت امتیاز متوازن با جدا کردن حوزه‌های نیازمند تحلیل باعث ایجاد رفتار خوب در سازمان می‌شود. این چهار حوزه که همچنین به آن‌ها پایه نیز میگویند شامل یادگیری و رشد، فرآیندهای کسب‌وکار، مشتریان و مالی می‌شود.

کارت امتیاز متوازن برای دستیابی به اهداف، اقدامات، ابتکارات و اهدافی استفاده می‌شود که نتیجه مستقیم عملکرد در چهار حوزه‌ی اولیه کسب‌وکار هستند. شرکت‌ها می‌توانند به‌آسانی چهار عامل مزاحم کارایی تجاری را در تغییرات استراتژیک خود با استفاده از کارت امتیاز متوازن شناسایی و در آینده پیگیری کنند.

کارت امتیاز متوازن می‌تواند به هنگام نگاه کردن به اهداف سازمان اطلاعات جامعی به شما درمورد شرکت بدهد. سازمان شاید از کارت امتیاز متوازن به‌عنوان یک مدل برای پیاده‌سازی نقشه استراتژي خود استفاده کند، آنگاه می‌تواند بگوید در کدام قسمت شرکت ارزشی افزوده می‌شود. همچنین سازمان باهدف ایجاد و توسعه ابتکارات استراتژی و اهداف استراتژی از کارت امتیاز متوازن استفاده می‌کند.

ویژگی‌های کارت امتیاز متوازن

اطلاعات از چهار جنبه تجاری جمع‌آوری و تحلیل می‌شود:

کارت امتیاز یادگیری و رشد:

یادگیری و رشد از طریق بررسی منابع آموزشی و دانش تحلیل می‌شوند. اولین پایه‌ی کارت امتیاز متوازن کنترل می‌کند چگونه اطلاعات به‌خوبی اخذ می‌شود و کارکنان تا چه اندازه به‌صورت مؤثر از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که حالا در قالب مزیت رقابتی در صنعت به ایشان منتقل‌شده است.

 کارت امتیاز فرآیندهای کسب‌وکار:

فرآیندها با بررسی نحوه ساخت محصولات ارزیابی می‌شوند. مدیریت عملیاتی آنالیز می‌شود تا هرگونه شکاف، تأخیر، گلوگاه‌ها، کمبودها یا هدر رفت ردیابی شود.

کارت امتیاز مشتری

کارت امتیاز مشتری رضایت مشتری را ازنظر کیفیت، قیمت و در دسترس بودن محصول یا خدمات می‌سنجد. مشتریان بازخوردهای خود را درمورد رضایت از محصولات جاری شرکت اعلام می‌کنند.

کارت امتیاز مالی

کارت امتیاز مالی از داده‌های مربوط به فروش، هزینه‌ها و درآمد استفاده می‌کند تا کارایی مالی را بفهمد. این مقیاس‌های مالی شامل مقدار دلار، نسبت‌های مالی، واریانس بودجه یا اهداف مالی می‌شوند.

این چهارپایه دیدگاه و استراتژی سازمان را در خود جای‌داده و نیازمند مدیریت فعال به‌منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده است؛ بنابراین کارت امتیاز متوازن معمولاً به‌عنوان یک ابزار مدیریتی و نه ابزار اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

منبع

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه):   http://rmcg.ir/1001