پوستر مقاله ویژگی های یک نظام پاداش خوب

کد مطلب: 4011

یک نظام پاداش خوب می تواند از تحقق اهداف سازمان حمایت و پشتیبانی کند، به کارکنان دارای عملکردهای رضایت بخش، انگیزه و انرژی دهد، برای استخدام کارکنان شایسته ، جذابیت ایجاد کند، به حفظ و نگهداری کارکنان شایسته، ماهر و با استعداد کمک کند، سازمان را از نظر پرداخت با بازار کار و رقبا متوازن نماید و از برقراری عدالت و انصاف در درون سازمان اطمینان ایجاد کند. اکنون این سوال مطرح می شود که یک نظام پاداش خوب چه ویژگی هایی دارد؟  در این مطلب قصد داریم به 6 ویژگی یک نظام پاداش خوب بپردازیم:

1. در دسترس بودن پاداش:
آنچه به عنوان پاداش در نظر گرفته می شود باید به وفور در دسترس باشد تا حسب مورد و برای رسیدن به اثربخشی مناسب به کار رود، مثلا در نظر گرفتن سه یا چهار درصد از حقوق ماهیانه کارکنان برای تشویق آنها اصلا کافی نیست و به آثار مطلوب نمی انجامد. در اغلب موارد پاداش های غیرمالی در دسترس تر و فراوان ترند.

2. مطلوبیت پاداش:
مطلوبیت پاداش مهم است. اگر پاداش همه کارکنان را شامل شود چندان برانگیزاننده و موثر نیست، اما وقتی به معدودی از کارکنان دارای رفتارهای مطلوب و عملکردهای بالا اجازه می دهیم از امکانات رفاهی ویژه مدیران استفاده کنند از یک پاداش غیرپولی مطلوب و موثر استفاده کرده ایم.


3. روشن و مشهود بودن پاداش:
پاداش ها باید هم برای دریافت کنندگان و هم برای سایر کارکنان روشن، مشهود و شناخته شده باشد. اگر فقط دریافت کنندگان از پاداش مطلع باشند، فقط آنها هستند که رفتارشان را بهبود می دهند. افشای حقوق ها در یک سازمان ممکن است در کسانی که افزایش حقوق نداشته اند احساس تبعیض ایجاد کند، اما هم زمان می تواند به آنها بگوید در این سازمان برای افزایش حقوق، معیارها چیست و چه باید کرد؟ برخی پاداش های غیرمالی مثل ارتقا، شرکت کردن در جلسات مدیران ارشد یا امکان استفاده از یک فرصت آموزشی را اصولا نمی توان محرمانه اجرا کرد.

4. عملکرد محور بودن پاداش:
پاداش باید عملکرد محور باشد، یعنی کاملا با رفتارها و عملکرد کارکنان ارتباط و اتصال داشته باشد. از آنجا که رفتارها و عملکردها معمولا تفاوت های قابل ملاحظه ای باهم دارند، نمی توان پاداش ها را بدون تفاوت قابل ملاحظه با هم پرداخت کرد.

5. کم بودن فاصله زمانی:
پاداش را باید از نظر زمانی، نزدیک به اقدام یا فعالیت مستحق پاداش پرداخت کرد.

6. ماندگاری پاداش:
پاداش هایی که آثار ماندگارتری دارند مطلوب تر و موثرترند. افزایش حقوق سالانه، معمولا حتی قبل از آن که رسما آغاز شود در بودجه خانواده ها حل می شود. پاداش های مالی را فوان پس گرفت، اما پاداش های غیرمالی را می توان تا زمانی که کارکنان، عملکردهای بالا و مطلوب را حفظ می کنند پرداخت و ادامه داد.

منبع: کتاب مدیریت عملکرد نوشته دکتر بهزاد ابوالعلایی

 

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه): rmcg.ir/4011