8009

 

کلیدی برای ورود به رشد فراگیر
شناسه دیجیتال خوب چیست؟
شناسه دیجیتال خوب سندی است تایید شده در بالاترین سطح، یکتا و با رضایت فرد شکل می گیرد، و از حریم خصوصی کاربر محافظت می کند و امکان کنترل داده های شخصی را به وی میدهد.
۳.۲میلیارد دارای شکلی از شناسه دیجیتال و رد پای دیجتال هستند
۱میلیارد شناسه دیجیتال قانونی ندارند
۳.۴ یک نوع شناسه دارند اما ردپای دیجیتال ندارند.
شناسه دیجیتال می تواند با ترویج مساوات، رسمی سازی و دیجتال گرایی دری به سمت ارزش بگشاید.
۴۵٪ از خانم های بالای ۱۵ سال در کشورهای با در آمد کم دارای شناسه دیجیتال نیستند در حالی که این رقم برای مردان ۳۰٪ است.
۱.۷ میلیارد نفر در سطح چهانی می توانند به خدمات مالی دسترسی داشته باشند.
۹۰٪ از هزینه های شبانه روزی مشتریان می تواند کاهش یابد.
تسهیل تعاملات میان افراد و موسسات 
شناسه دیجیتال موجب تسهیل ۶ گونه از تعاملات میان افراد و موسسات می شود.
تامین کنندگان و خریداران خدمات مبتنی بر دارایی 
مالکان 
مالیات دهندگان و ذینفعان 
تامین کنندگان عمومی کالا وخدمات 
دولت و سایر افراد
شهروندان 
مشتریان و موسسات خدماتی پایه 
خرده کارآفرینان 
کارکنان 
کارگران
تهیه کنندگان تبلیغ خدمات یا کالا
مشتریان 
داخل دایره : مثال هایی از ایجاد ارزش بالقوه :
صرفه جویی در هزینه و زمان 
افزایش مساوات مالی 
بهبود کارایی بازار کارگر
افزایش بهره وری کشاورزی
کاهش کلاه برداری

گشودن دریچه ای به سمت ارزش اقتصاد جهانی
در سرتاسر کشورهای هدف،شناسه دیجیتال می تواند ارزش اقتصادی معادل ۲-۱۳٪ از تولید ناخالص ملی را تا سال ۲۰۳۰ آزاد کند. 
۳٪میانگین بلوغ اقتصادی
۶٪ میانگین اقتصادهای نوظهور
۶۵٪ از ارزش بالقوه برای میانگین افراد گروه های هدف در اقتصاد های نوظهوررخ می دهد که باعث می شود ابزاری قدرتمند برای رشد فراگیر فراهم شود.
امکان سو استفاده و مولفه های احتمالی ریسک
در حالیکه شناسه دیجیتال می تواند به کاهش ریسک در برنامه های مرسوم شناسه از قبیل خطای دستی کمک کند ، اما...
احتمال سو استفاده در صورت عدم وجود کنترل مناسب وجود دارد،مانند تکنولوژی های دو کاربره از قبیل فضای مجازی، جی پی اس یا حتی انرژی هسته ای.
در هر تکنولوژی دیجیتال که در مقیاس گسترده جمعیتی کاربرد دارد همیشه در معرض خطر هستید، خطراتی از قبیل کار نکردن سیستم، رسوخ درامنیت سایبری و نقض حریم خصوصی.
وجود خطراتی در برنامه های مرسوم شناسه گذاری از قبیل حذف افراد.
شناسه دیجیتال خوب 
به منظور دستیابی به شناسه دیجیتال مناسب،درگاه های کنترل مدیریت شده ای وجود داشته باشد تا ریسک های موجود را کاهش دهد. اجزای اصلی شناسه دیجیتال مناسب شامل موارد ذیل است:
۱ تایید شده تا آخرین درجه اطمینان: مطابق با استانداردهای دولتی و بخش های خصوصی برای ثبت نام اولیه و پذیرش متعاقب به منظور استفاده های مهم شهروندی و اقتصادی.
۲ بی همتا : فرد تنها یک هویت در این طیف دارد و هر طیف هویتی تنها با یک فرد مطابقت دارد.
۳ ساخته شده با رضایت فرد: افراد اگاهانه برای ثبت شناسه دیجیتال و استفاده از آن اقدام کنند. با دانستن این نکته می توان فهمید چه داده شخصی گرفته شود و چگونه مورد استفاده قرارگیرد.
۴ محافظت از حریم خصوصی کاربر و حصول اطمینان از کنترل همه جانبه بر روی داده های شخصی: ساخت کمربند امنیتی و حریم خصوصی در حالیکه کاربران به داده های شخصی خود دسترسی دارند، دانستن اینکه شخص دیگری هم به این داده ها دسترسی دارد و تصمیم گیری صحیح در مورد آن داده ها.