تفاوت های تیم و گروه

کد مطلب: 4013

آگاهی از تفاوت تیم های کاری و گروه های کاری لازمه بهره برداری صحیح از این دو مفهوم در مدیریت منابع انسانی است، در این مطلب به 4 تفاوت تیم های کاری و گروه های کاری خواهیم پرداخت:

نخست آنکه عملکرد گروه کاری نوعا به کار تک تک اعضای وابسته است . در حالی که عملکرد تیم هم به سهم تک تک اعضا وابسته است هم به محصول کار جمعی آنان، بدین معنی که عملکرد تیم به نتیجه کار هماهنگ همه اعضای آن نیز وابسته است.

دوم، تفاوت پاسخگویی در برابر شغل است. اعضای گروه کاری نوعا منابع خود را روی هم می ریزند ولی هنگام پاداش دادن عملکرد فردی آنان در نظر گرفت می شود، و به طور معمول اعضای گروه کاری نوعا مسئولیتی جز در قبال کار فردی خود بر عهده نمی گیرند در حالی که تیم ها بر پاسخگویی فردی و جمعی تمرکز دارند. به عبارت دیگر تیم ها با هم کار می کنند تا نتیجه ای (برای مثال ارائه محصول خدمت با تصمیم) به دست آورند که بیانگر تلاش مشترک آنان باشد و هر یک از اعضا در برابر نتیجه مسئولیت خواهند داشت. تفاوت عمده میان آنها این است که در گروه، مدیر اعضا را مسئول کارشان می داند ولی در تیم، اعضا خودشان را مسئول پاسخگویی می دانند.

سوم آنکه اعضای گروه می توانند هدف مشترکی داشته باشند ولی اعضای تیم علاوه بر آن، تعهد مشترک نسبت به مقصد دارند. مقصد تیم نوعا پیروزی به گونه ای است که تیم در زمینه ای اول یا بهتر از سایر تیم ها باشد. برای مثال مقصد تیم کاری در یک واحد تولیدی متعلق به شرکتی که مشکل مالی دارد ممکن است تعهد زیاد به اول شدن شرکت در صنعت باشد. در این صورت همه اعضای تیم بر چنین مقصد بزرگی همراه با اهداف عملکردی خاص متمرکز شده و به شدت بر فعالیت های خود می افزایند. در واقع گفته می شود که تیم مقصد را از آن خود می داند و معمولا تیم ها وقت زیادی را صرف تدوین مقصد می کنند. به هر حال تیم ها نیز مانند گروهها، اهداف را برای هدایت پیشرفت اعضای خود به کار می بردند ولی مقصد گسترده تری نیز دارند که منشأ معنی بخشی و تولید انرژی عاطفی در فعالیت های است که انجام می دهند.

چهارم آنکه در سازمان، ماهیت ارتباط تیم و گروه با مدیریت متفاوت است. از گروه نوعا خواسته می شود که به تقاضاهای منظمی که مدیریت از آن دارد پاسخ دهد. ولی در تیم هنگامی که مدیریت رسالت آن را تدوین کرد و از تیم خواست که در جهت تحقق آن تلاش کند به تیم اختیار می دهد تا وظیفه خود را بدون مداخله بیشتر به انجام رساند؛ به عبارت دیگر تیم ها تا حد زیادی به صورت خودگردان اداره می شوند؛ بدین معنی که آنها در تدوین جدول زمان بندی دستیابی به اهداف و انتخاب رهیافت خود جهت تحقق رسالت آزادی عمل دارند.

منبع: کتاب تیم سازی در قرن بیست و یک نوشته دکتر علی رضاییان

 

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه): rmcg.ir/4013