برخی از پروژه های انجام شده

 • تدوین برنامه استراتژیک

  گروه مشاوران املاک آسمان
 • برنامه مدیریت ارتباط با مشتری

  گروه مشاوران املاک آسمان
 • برنامه رضایت سنجی مشتریان

  هلدینگ تولیدی - بازرگانی پارسا
 • برنامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC

  گروه مشاوران املاک آسمان
 • برنامه بهبود فرآیندهای داخلی

  شرکت اوج سرمای الوند
 • طرح عارضه یابی و توسعه منابع انسانی

  هلدینگ تولیدی - بازرگانی پارسا
 • تدوین برنامه بازاریابی محتوایی

  شرکت اوج سرمای الوند
 • برنامه ارتباط با مشتری ویژه نمایشگاه

  شرکت کیمیا دانش الوند
 • تدوین برنامه بازاریابی محتوایی

  شرکت مهندسی راد
 • تدوین برنامه فضای مجازی

  کالج زبان ایران
 • 1