برخی از پروژه های انجام شده

 • برنامه عارضه یابی سازمان

  بازرگانی تجارت کائنات فردا
 • برنامه عارضه یابی سازمان

  بازرگانی هلشتاین ورامین
 • تدوین برنامه استراتژیک شرکت مادر (مدل BSC)

  هلدینگ تولیدی - بازرگانی پارسا
 • تشکیل و برنامه ریزی سازمان فروش

  گروه مشاورین املاک آسمان
 • تدوین برنامه استراتژیک بر اساس مدل BSC

  گروه مشاوران املاک آسمان
 • تدوین برنامه بازاریابی

  آزمایشگاه بهسام
 • برنامه بازاریابی محتوایی

  بیمه نوین (نمایندگی امیدپور)
 • طراحی سیستم پاداش تیم فروش

  شرکت آتی سامان
 • برنامه عارضه یابی سازمان

  شرکت حصیر الماس
 • برنامه ارزیابی عملکرد سازمان

  شرکت حصیر الماس
 • برنامه روانشناسی سازمانی

  بازار اجتماعی باسلام
 • برنامه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC

  گروه مشاوران املاک آسمان
 • برنامه مدیریت ارتباط با مشتری

  گروه مشاوران املاک آسمان
 • برنامه رضایت سنجی مشتریان

  هلدینگ تولیدی - بازرگانی پارسا
 • برنامه بهبود فرآیندهای داخلی

  شرکت اوج سرمای الوند
 • طرح عارضه یابی و توسعه منابع انسانی

  هلدینگ تولیدی - بازرگانی پارسا
 • تدوین برنامه بازاریابی محتوایی

  شرکت اوج سرمای الوند
 • برنامه ارتباط با مشتری ویژه نمایشگاه

  شرکت کیمیا دانش الوند
 • تدوین برنامه بازاریابی محتوایی

  شرکت مهندسی راد
 • تدوین برنامه فضای مجازی

  انتشارات فانوس اندیشه
 • تدوین برنامه فضای مجازی

  کالج زبان ایران
 • 1