گروه مشاوران مدیریت ره بین با هدف هموارسازی و حل مسائل مختلف سازمان ها از طریق ارائه مشاوره های کاربردی در حال فعالیت در صنعت مشاوره مدیریت کشور می باشد. ما در ره بین تنها راه حل مسائل موجود در فضای کسب و کار را پیوند دانش و تجربه می دانیم و از همین رو با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید و مشاوران رشته مدیریت در تلاشیم تا راه حل هایی عملی و مبتنی بر واقعیت را به سازمان ها ارائه دهیم و در این مسیر می کوشیم با دعوت از مشاوران متخصص، اصل تخصص گرایی را رعایت کنیم.