• مدیریت بازاریابی

 • مدیریت فروش

 • مدیریت استراتژیک

 • مدیریت مالی

 • مدیریت منابع انسانی

 • برندسازی

 • مدیریت تبلیغات

 • عارضه یابی سازمان

 • مدیریت مشتریان

 • مدیریت دیجیتال

 • تجارت بین الملل

 • فضای مجازی

 • تحقیقات بازار

 • حقوق کسب و کار

 • راهکارهای بیمه

 • 1

مدل های همکاری

گروه مشاوران مدیریت ره بین به منظور خدمت رسانی به کسب و کارهای مختلف با اندازه های متفاوت، به روش های زیر به ارائه خدمات مشاوره مدیریت می پردازد:

 

جلسات شناور مشاوره:
این روش برای کسب و کارهای کوچک و به منظور رفع مشکلات مقطعی و نیز دریافت راهنمایی های موردی توصیه می شود. در این روش عمق راهکارها و راهنمایی های مشاور محدود به جلسه مشاوره و اطلاعات مطرح شده در آن است.

 

مشاوره موضوع محور:
در این روش تیم مشاوران ره بین بر یک موضوع خاص از سازمان تمرکز کرده و بررسی ابعاد مختلف آن به ارائه راهکار می پردازد. در روش مشاوره موضوع محور تیم مشاوران ره بین طی برگزاری جلسات مشاوره متعدد با مدیران و پرسنل سازمان و انجام تحقیقات مختلف به صورت کاملا ریشه ای به موضوع مد نظر سازمان پرداخته و راهکارهای لازم را در قالب گزارش های دوره ای و جامع به سازمان ارائه می دهند. 

 

برنامه جامع مشاوره:
مشاوران ره بین در قالب برنامه جامع مشاوره به صورت شانه به شانه در مواجهه با مسائل مختلف در کنار سازمان قرار داشته و به عنوان بخشی از سازمان به موضوعات مورد نظر مدیران می پردازند. در این روش تمام مسائل سازمان به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می گیرد و تیم مشاور به صورت جامع و با دیدی کل نگر راهکارهای مورد نیاز را در ابعاد مختلف سازمان ارائه می دهد. 
مزیت این روش ارائه راهکارها با در نظر گرفتن تاثیرات متقابل بخش های مختلف سازمان بر هم می باشد که این موضوع، دقت و اثربخشی راهکارها  را در پی دارد.
این روش به صورت بلند مدت (حداقل یک سال) قابل ارائه است.